2016 KO URTARRILA: ALOKAIRUEN GAINEKO IRPF ATXIKIPENEAN ALDAKETAK

Pertsona Fisikoen gaineko Zerga arautzen duen Erregelamenduak ezarritakoaren arabera, 2016 urtean ondasun higiezinen errentamendu eta azpierrentamenduen etekinen gain aplikatu beharreko atxikipena %19koa da

Deje un comentario