Archivo de January de 2016

2016 KO URTARRILA: ALOKAIRUEN GAINEKO IRPF ATXIKIPENEAN ALDAKETAK

Friday, 8 de January de 2016

Pertsona Fisikoen gaineko Zerga arautzen duen Erregelamenduak ezarritakoaren arabera, 2016 urtean ondasun higiezinen errentamendu eta azpierrentamenduen etekinen gain aplikatu beharreko atxikipena %19koa da